Slide background
Slide background
Slide backgroundگالری نمونه پروژه های اجرا شده


مناقصه و مزايده
فروش ویژه دکل های خودایستای زمینی پیش ساخته (ICB)
استعلام خريد ميلگرد شماره 1-20-06-MDP
استعلام خريد بتن آماده شماره 01-30-5-MDP
استعلام خريد انواع ورق برش خورده شماره 01-23-05-MDP
استعلام خريد ورق سياه شماره 01-10-04-MDP
مناقصه خريد آهن آلات شماره 1-21-3-MDP
 استعلام خريد انكربولت شماره 1-28-3-MDP
استعلام خريد انواع آهن آلات شماره 01-12-02-MDP

مناقصه خريد يك دستگاه گيوتين و يك دستگاه پرس برك  به شماره 01-04-11-MDP

استعلام خريد آهن آلات شماره 01-13-10-MDP

استعلام خدمات حمل و نقل و بارگيري

استعلام باز طراحي شبكه بي سيم راديويي

<< فراخوان شناسايي تامين كنندگان و پيمانكاران (دائمي) >>