برقراری ارتباط رادیویی بی سیم

MDP در راستای توسعه انواع شبکه های مخابراتی بی سیم اقدام به ارائه راهکارهای جامع ارتباطی با اهداف شخص شده سازمان های ذیربط را در دستور کار داشته است.

اجرای سیستم مخابراتی

در کنار تولید و فروش انواع دکل های مخابراتی، MDP با در اختیار داشتن رتبه پیمانکاری رشته های ساختمان و ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توان اجرای انواع سایت های مخابراتی در نقاط مختلف كشور را دارا مي باشد.

مشتریان ما