Slide background
Slide background
Slide background

 

 

در کنار تولید و فروش انواع دکل های مخابراتی، MDP با در اختیار داشتن رتبه پیمانکاری رشته های ساختمان و ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توان اجرای انواع سایت های مخابراتی در نقاط مختلف كشور را دارا مي باشد.

 

خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از: