Slide background
Slide background
Slide background

 

 

مشخصات فنی انواع دکل های مهاری سه وجهی عبارتند از:

 
1- بدنه تمام نبشی – غیر جوشی
2- محور اصلی دکل سه یا چهار وجهی 
3- زوایای مهاربندها 90 یا 120 درجه 
4- ارتفاع محور دکل: 9 تا 18 متر
5- تحمل بارگذاری: 700 کیلومتر در سه متر فوقانی
6- سطح بادگیر: 2 تا 20 متر مربع
7- حداکثر سرعت باد: 130 کیلومتر بر ساعت
8- حداکثر ارتفاع ساختمان محل نصب دکل: 30 متر
9- حداقل فاصله مهاربندها: از محور دکل یک سوم و حداکثر فاصل مهاربندها دوم سوم ارتفاع دکل می باشد.
10- طول قطعات منفصله که بایستی به پشت بام حمل گردد، بیشتر از سه متر نباشد.