Slide background
Slide background
Slide background

 

 

دکل های خود ایستایی زمینی قاعده کوچک (Narrow Base, NB):

 

دکل های خود ایستایی زمینی قاعده کوچک (Narrow Base) که اصطلاحاً دکل NB نامیده می شوند یکی از انواع دکل های جدید خود دکل های خود ایستایی زمینی Lattice Self Support می باشند که به دلیل اشغال فضای بسیار کم، قاعده چهار گوش و استفاده از مقاطع باز (نبشی) به طور گسترده در اپراتورهای موبایل مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مشخصات کلی سازه:

 

1- این نوع دکل ها، چهار وجهی تمام نبشی با اتصال غیر جوشی (به هم بافته- Lattice) المان ها می باشند که در ارتفاع های مختلف (از 24 تا 72 متر) و سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و حتی المقدور با المان فولادی استاندارد تولید می گردند.
2- شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و در سکشن فوقانی (شش متر انتهایی) شیب دکل ها صفر می گردد.
3- حداکثر عرض قاعده این نوع دکل ها (در تیپ 36 متری) 1.7 متر و حداقل عرض قاعده فوقانی در تمام انواع دکل های NB، یک متر می باشد.
4- عدم وجود المان جوشی، کاهش چشمگیر تابیدگی و انحراف المان ها، سهولت در جابجایی قطعات، سهولت و سرعت در نصب دکل و قابلیت بارگذاری المان های مخابراتی بر روی Face دکل، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد.