Slide background
Slide background
Slide background

 

 

دکل های پشت بامی – Pole لوله ای:

 

 دکل های پشت بامی دو مهاره (که اصلاحاٌ Pole پشت بامی نامیده می شوند) از انواع دکل های مهاری هستند که بصورت نفوذی بر روی سازه پشت بام و در کنج بنا اجرا و نصب می گردند.
مهارهای نگهدارنده این نوع دکل ها از نوع ثابت (Solid/Fix Guyed) بوده و در دو موقعیت با زاویه 90 درجه نسبت به محور دکل نصب می گردند.

 

مشخصات فنی دکل پشت بامی – Pole لوله ای عبارتند از:

 

1- محور اصلی دکل: لوله ای
2- مهارهای دکل: نبشی یا لوله (قابل تنظیم)
3- زوایای مهاربندها 90 درجه
4- ارتفاع محور دکل: 3 تا 15 متر
5- تحمل بارگذاری: 700 کیلوگرم در سه متر فوقانی 
6- سطح بادگیر: 2 تا 12 متر مربع
7- حداکثر سرعت باد: 130 کیلومتر بر ساعت
8- حداکثر ارتفاع ساختمان محل نصب دکل: 30 متر
9- حداقل فاصله مهاربندها از محور دکل یک سوم و حداکثر فاصله مهاربندها دو سوم ارتفاع دکل می باشد.
10- طول قطعات منفصله که بایستی به پشت بام حمل گردد، بیشتر از سه متر نباشد.