سرپرست تولید

مهارتهای تخصصی:

  • آشنایی با روش های تولید سازه های فلزی
  • توانایی ساخت انواع فیکسچر و قالب
  • توانایی نقشه خوانی
  • توانایی برقراری ارتباط با کارگران و مدیریت رفتار
  • توانایی کار گروهی
  • مدیریت زمان

مهارتهای عمومی:

  • متعهد و منظم و دقیق
  • سن بین 40الی35 سال
  • فوق دیپلم / کارشناسی فنی و مهندسی