سرپرست حسابداری

مهارتهای تخصصی:

 • تسلط کافی به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد
 • تسلط به محاسبه بهای تمام شده
 • تسلط به سامانه جامع مودیان مالیاتی
 • آشنا به قوانین بیمه و تامین اجتماعی
 • مسلط به تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
 • مسلط به حقوق و دستمزد

مهارتهای عمومی:

 • توانایی حل مسئله و کار گروهی
 • دقیق و متعهد و منظم
 • مسلط به نرم افزار سپیدار
 • سن بین 30-40 سال
 • 5 سال سابقه کار
 • کارشناسی حسابداری