کارشناس بازاریابی و فروش

مهارتهای تخصصی:

  • آشنا به روش های بازاریابی و فروش سازه های فلزی
  • توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان
  • پیگیری جهت تحویل محصول به مشتریان و جلب رضایت آنها

مهارتهای عمومی:

  • دقیق و منظم
  • توانایی کارگروهی
  • سن بین 24-38 سال
  • حداقل 5 سال سابقه فروش مرتبط
  • کارشناسی مدیریت و بازرگانی