کارشناس تعمیرات و نگهداری

مهارتهای تخصصی:

  • آشنا به ماشین الات جوش و برش و پانچ هیدرولیک و ضربه ای
  • آشنا به جرثقیل های ثقفی
  • آشتا به برق صنعتی

مهارتهای عمومی:

  • دقیق و منظم
  • توانایی گزارشات مربوطه
  • آشنا به سرویس های ادواری و تهیه شناسنامه ماشین آلات
  • کارشناسی برق و مکانیک