کارشناس جذب و استخدام

مهارتهای تخصصی:

  • آشنایی کامل با فرآیند جذب و استخدام/  آنبوردینگ/ پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی و وب سایت های استخدام
  • توانایی انجام مصاحبه تلفنی و حضوری

مهارتهای عمومی:

  • متعهد و مسئولیت پذیر
  • داشتن روحیه چالش پذیر و خلاقیت بالا

  • 2سال سابقه کار

  • سن 30-35