کارشناس حسابداری صنعتی

مهارتهای تخصصی:

  • توانایی ثبت، صدور اسناد حسابداری انبار
  • مسلط به ماژول تولید سپیدار
  • مسلط به انبارگردانی و حسابداری صنعتی

مهارتهای عمومی:

  • دقیق و منظم و مسئولیت پذیر
  • سن بین 25-35 سال
  • 3 سال سابقه کار
  • کارشناسی حسابداری