کارشناس خرید داخلی

مهارتهای تخصصی:

  • توانایی انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان
  • توانایی چانه زنی و قدرت مذاکره
  • تسلط کامل به فرآیند خرید و تامین کالا /خدمات

مهارتهای عمومی:

  • پیگیر و مسئولیت پذیر
  • روابط عمومی بالا
  • 2سال سابقه کار
  • کارشناسی رشته های مدیریت / فنی مهندسی