کارشناس طراحی و نقشه کشی

مهارتهای تخصصی:

  • آشنایی به تولید سازه های فلزی
  • مسلط به اتوکد -آشنا به TEKLA 
  • مسلط به اکسل و تهیه لیست مواد و پکینگ لیست

مهارتهای عمومی:

  • متعهد، منظم، دقیق ، توانایی کار گروهی
  • 3سال سابقه کار
  • سن 25-35
  • کارشناسی نقشه کشی صنعتی