کارشناس کنترل کیفیت

مهارتهای تخصصی:

  • آشنا به فرآیند تولید سازه های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای
  • مسلط به کنترل جوش و بازرسی ابعاد

مهارتهای عمومی:

  • دقیق و منظم
  • توانایی کار گروهی
  • سن بین 24-48 سال
  • حداقل 3سال سابقه کاری مرتبط
  • کاردانی/کارشناسی رشته های فنی و مهندسی